Nokia 3210 Q&A

tipsu21 asked Nokia 5110 vs Nokia 3210??? (1 answer)