Get game
Free

Game: Okey Plus

  (207019 votes)
Views: 828814
Category Board
Version:35
Updated:
Requires os version:Android2.3 and up
Size:17M
- Facebook ‘da 1.000.000 ‘dan fazla ki?inin oynad??? Okey Plus ?imdi Android ’te, hem de ücretsiz !

- 2, 3 ve 4 K???L?K OYNANAB?LEN FACEBOOK OKEY? ile ARTIK BEKLEMEYE SON !

- 3G, Edge veya Wi-Fi üzerinden online olarak, arkada?lar?nla veya 1.000.000 ‘dan fazla Facebook kullan?c?s?na kar?? Okey keyfini “Okey Plus” fark?yla ya?a.

- Online olan arkada?lar?n? görüp tek t?kla masalar?na kat?labilir,

- Okey oynarken sohbet ederek sosyal çevreni geni?letebilir,

- Facebook hesab?n?n d???nda misafir olarak da girip oynayabilirsin.

- Okey keyfini doya doya ya?aman için ilk indirdi?inde ve her gün binlerce çip BEDAVA !

- Facebook ‘da milyonlar?n oynad??? en h?zl?, en seri ve en s?rad??? okey oyunu olan Okey Plus ’?n

e?lenceli dünyas?nda arkada?lar?n yerlerini ald?lar, ?imdi sen de kat?l !

************

HEMEN OYNA

-?stersen “Hemen Oyna ’ya” t?klayarak hiç beklemeden sistemin seni oturtaca?? masalarda saniyeler
içerisinde Okey oynamaya ba?layabilirsin.

ODA SEÇ

-Dilersen farkl? seviyelere göre oyuncular?n bulundu?u özel odalardan birinde OKEY keyfini
ya?ayabilir, her gün oynayarak efsaneler aras?na girebilirsin.

MASA AÇ

-Bunlardan hiç biri sana göre de?il, o zaman istedi?in bahis miktar?n? belirleyerek kendi masan? aç.

ARKADA?LARIN ile OYNA

-Arkada?lar?m listenden o an online olan Facebook arkada?lar?n? görebilir, do?rudan onlar?n masas?na
kat?larak birlikte Okey keyfini ya?ayabilirsiniz.

MÜZ?K KEYF?NDEN GER? KALMA !

-Okey oynarken müzik keyfinden neden geri kalas?n? Senin için her ?eyi dü?ündük, dinlemek istedi?in
parçalar? seç hem Okey oyna hem seçti?in müziklerle keyfini ikiye katla.

*************

Bir problemle mi kar??la?t?n ya da bir önerin mi var destek@peakgames.net ‘den bize ula?abilirsin.

Haberleri ve son güncellemeleri ilk ö?renmek için http://www.facebook.com/okeyplus

Add a comment

WRITE A COMMENT

Verification Code Enter the code exactly as you see it into this box.